startsidanDin Röst är en ekonomisk förening som arbetat med demokratiutveckling, web-tidningsverksamhet och alternativ media sedan 1999. Vi har bl a arbetat med två transnationella EU-Projekt med fokus på den skeva mediebilden av förorten och etnifieringen av unga utomeuropeiska medborgare. Inom vår grupp finns också en gedigen kompetens för hur man skriver EU-Projekt. Hela vår verksamhet utgår från engagemang, deltagande och transparens.

Vi har också skaffat oss en gedigen kompetens för hur man arbetar med byggandet av web-sidor i olika open source verktyg. Tidigare arbetade vi med PHPWcms och idag har vi expertis inom både Joomla och WordPress. Vi ingår också i ett nätverk av Community Reporters där några av oss är certifierade av Peoples Voice Media i Manchester på temat Ground up communication. Vi driver också podcast-radion ”Det goda samtalet” ochvi har en PodCast studio till uthyrning för den som vill.

Vi arbetar med olika former av utbildningar för organisationer, företag och föreningar när det gäller användandet av sociala medier, involverande processer och medlems/kund kontakt på ett modernt sätt. EU finansiering finns också med i vår utbildningsverksamhet.